14/10/2021

Lois Lowryová - Posel v temném lese

Milý čtenářský deníčku,

jestli mě předchozí díl zklamal jen tím, že jeho děj nebyl moc dokončený, Posel mě naštval právě tím, jak definitivně ukončený byl. A sice se tu propletou osudy postav obou předchozích knih, ale těm nesahá svou komplexností ani po kotníky.

zdroj: goodreads.com

Nejhorší scéna: Celá závěrečná cesta lesem. Nejdřív ji autorka zbytečně natahuje a pak ji úplně nesmyslně ukončí.

Zajímavost o knize: Třetí ze čtyř knížek původně nezamýšlené série Dárce. Jsem zvědavá, jestli Argo nakonec vydá i ten poslední díl, zatím tak činí s velkým odstupem.

Zásadní myšlenka: Ptákoviny korumpují duši.

Můj názor: Mně se vlastně docela líbil začátek, zvlášť když jsem si dohledala děj předchozích dílů, na které navazuje. Zaujal mě nápad, že do vesnice přichází jakýsi obchodník, který lidem prodává zbytečnosti, a tím ničí jejich dobrotivé duše. Byla jsem opravdu zvědavá na to, jak se bude situace ve vesnici vyvíjet, na střet mezi kupujícími a těmi, kdo jsou stále oddaní myšlence nezištné pomoci druhým, kterou je vesnice široko, daleko známá.

Jenže nic z toho čtenář nedostane. Místo zajímavého střetu postav se ukáže, že nakupování kazí nejen lidi, ale i les a jeho zázračné vyléčení spasí i obyvatele vesnice bez toho, aby se před tím kdokoliv pokusil situaci jakkoliv řešit. Ta záchrana je vlastně vedlejší produkt něčeho úplně jiného.

Teď když to píšu mě napadla paralela s křesťanstvím, které věří, že díky Ježíšově oběti je každý automaticky očištěn od předchozích hříchů. Ale v Poslovi mi k tomu chybí nějaké rozjímání o vlastních činnech, jakákoliv reflexe vlastního konání. A to úplně pomíjím fakt, že náhlá spása vůbec nevysvětlila původ podivných obchodníků a zdroj jejich ďábelské moci. Třeba v dalším díle?

Podobné knihy: Hledání modré (Lois Lowryová), Oba na konci zemřou (Adam Silvera)

Hodnocení: 

Jostein Gaarder - Jako v zrcadle, jen v hádance

Milý čtenářský deníčku,

před časem jsem dostala nápad na svět a hrdinku, o kterých bych ráda třeba jednou něco sama napsala. A ten nápad zahrnoval anděly. A proto jsem se rozhodla, že se podívám na jiné knihy, ve kterých se andělé vyskytují. A tou první je novelka od mého oblíbeného Josteina Gaardera.

zdroj: albatrosmedia.cz

Nejlepší scéna: Když jeli venku na saních.

Nejhorší scéna: Málem mi utrhlo srdce, jak hrdinka prožívala Štědrý den a jak se pořád snažila být velkorysá vůči své rodině, ale zároveň tvrdohlavá jako malé dítě.

Zajímavost o knize: Název pochází z bible, 1Kor 13,12. Hovoří o tom, že nyní sice všechno vidíme jasně jako v zrcadle, ale zároveň dokud nepoznáme Boha přímo (a lásku), všechno to bude jen hádanka.

Zajímavost o autorovi: Studoval jazyky a teologii a nebojí se kritizovat Izrael za jeho chování k Palestincům.

Zásadní myšlenka: Kéž by každý mohl mít anděla, díky kterému může zkoumat svět a dospět ke smířenému konci.

Můj názor: Bavily mě dějové části, ale dialogy mezi andělem a Cecilií  mi dělaly trochu problémy. Sice byl napsaný dětským jazykem, ale zároveň rozebíral občas docela složitá témata. Kromě toho se často vracel k ústřednímu motivu, jaké to je být andělem, který nemá fyzické tělo, nemá smyslové vjemy, dokonce i myšlenky k němu přichází jakoby odněkud zvenčí, nikoliv z jeho vlastní mysli.

A právě tenhle koncept mi vadil, protože si na mnoha místech protiřečil. Anděl tvrdí, že nic necítí, ale jindy vypráví o tom, jak si užíval skákání po asteroidech. Tvrdí, že nepřemýšlí, ale při tom klade dost zvídavé a autentické otázky a z odpovědí vyvozuje nějaké závěry.

Ten příběh je nádherný, spousta vět nutí k zamyšlení, ale zároveň mi přišlo, že vymyšlený koncept vůbec nedrží pohromadě.

Podobné knihy: Úterky s Morriem (Mitch Albom)

Hodnocení: 

13/10/2021

Tony Judt - Poválečná Evropa

Milý čtenářský deníčku,

tuhle knížku jsem si koupila v akci s tím, že mě těch pár desetikorun donutí ji přečíst. Trvalo to dlouho, ale rozhodně nelituji. Doufám, že si můj mozek udrží poznatky z ní ještě dlouho.

zdroj: goodreads.com

Citát: (Tady jich stojí za zaznamenání spousta, nevzdám se jich)

První světová válka zničila starou Evropu. Druhá světová válka vytvořila podmínky pro vznik nové Evropy.

Už v roce 1942 ustoupili Britové v tichosti českému požadavku na poválečný odsun sudetoněmeckého obyvatelstva a Rusové s Američany to akceptovali o rok později.

Svobodné ženy byly vítány jako dělnice nebo pomocnice v domácnosti, ale kanadský pracovní úřad odmítl v roce 1948 dívky a ženy žádající o vystěhování do Kanady a zaměstnání v domácnosti, pokud se objevilo sebemenší podezření, že mají vyšší než základní vzdělání.

Bývalý prezident Herbert Hoover to v roce 1946 řekl Trumanovi bez obalu: „Můžete mít pomstu, nebo mír, ale nemůžete mít obojí najednou.“

Reparace zaplacené Rusku v roce 1948 dosahovaly 15 procent státních příjmů Rumunska a 17 procent v případě Maďarska. Od zemí, které proti němu nebojovaly, vyžadoval Stalin naprosto stejně velký příspěvek, v takovém případě ovšem jako součást „bratrské“ pomoci, nikoli jako trest.

Pod vedením Konrada Adenauera proplulo Západní Německo bez úhony mezi Skyllou neonacismu a Charybdou sovětofilského neutralismu a navzdory pochybnostem domácích i zahraničních kritiků bezpečně zakotvilo v Západní alianci.

Ekonomiky sovětského typu tak nyní vlastně pracovaly s  ubranou hodnotou: své zboží vyráběly i prodávaly se ztrátou, a suroviny, které těžily pro domácí průmysl nebo na vývoz, měly vyšší cenu než hotové výrobky, ve které se proměnily.

Jestliže veškeré obyvatelstvo v té které zemi – nemluvě už o velké části světa – sledovalo každý jejich krok, neměly komunistické režimy šanci. To, že se ocitly pod takovým dozorem, už samo o sobě znamenalo oslabení jejich moci a podstatně jim to zužovalo manévrovací prostor. (Tohle jsem si poznamenala proto, že s tím nesouhlasím a důkazem je Masakr na Náměstí Nebeského klidu. A sám autor přesně tohle o pár stran později říká, což mi jen dokázalo, že ví, o čem mluví.)

Nejlepší scéna: Nejvíc jsem si asi odnesla z popisů událostí československého Vítězného února, který autor zasadil do mezinárodního kontextu. To nám myslím dneska opravdu chybí. Pláčeme nad tím, jak děti neznají nedávné české dějiny, protože my sami jejich příběh známe a víme, jak je důležitý, ale ve skutečnosti víme většinou velké nic o tom, co se dělo za hranicemi a to je při tom pro pochopení neméně důležité.

Nejhorší scéna: Asi nejslabší kapitoly pro mě byly ty o západní Evropě v 70. a 80. letech. Zdálo se mi, že autor předpokládá až příliš znalostí od čtenáře a věnuje se spíš společenským změnám než politickým příčinám a důsledkům.

Zásadní myšlenka: Některé dnes vyzdvihované okamžiky (např. vznik EHS a předchozích) tehdy měly pouze marginální význam a naopak některé tehdy oslavované úplně zapadly do smetiště dějin.

Něco pro mě nového: Asi tak tisíc věcí, v každé kapitole toho bylo tolik. Ale opravdu oči otevírající byl popis východoevropského hospodářství a taky popis postupného rozpadu komunistických režimů. My tady oslavujeme hrdinné studenty, ale bez Gorbačova a jeho perestrojky bychom se nedostali nikam. A už vůbec máme mizerné znalosti o tom, jak přerod probíhal v okolních zemích, při tom právě tohle určuje jejich dnešní realitu. Mrzí mě, že autor nevěnoval víc pozornosti Ukrajině a Bělorusku.

Můj názor: Já vím, že běžný člověk opravdu nebude číst takovouhle cihlu. Ale měl by. Všichni a povinně. Já neříkám, že jde o nějakou dokonale neutrální interpretaci nedávné historie, ale rozhodně se mi Poválečná Evropa zdála jako slušný pokus o to, dát nedávné dějiny do kontextu, propojit je a upozornit na často přehlížené události, osobnosti nebo společenské tendence. Hvězdičku kniha ztrácí jen za svojí nepřístupnost kvůli rozsahu a také opomíjení autorovi jasných faktů, které by ale pro mě byly asi taky nové.

Podobné knihy: Intelektuál ve dvacátém století (Tony Judt)

Hodnocení: 

Peter Høeg - Susanin efekt

Milý čtenářský deníčku,

několikrát jsem zaslechla chválu na knihy Petera Høega, že prý nejde o běžné thrillery, že nabízí něco víc. No asi někomu jinému.

zdroj: goodreads.com

Citát: Laban odjakživa o Johannu Sebastianu Bachovi vypráví tak, jako by spolu vyrůstali a onanovali a už od školky nemohli jeden bez druhého být.

Zásadní myšlenka: Budoucnost je moc.

Můj názor: Já tyhle thrillery se spoustou mrtvol a všehoschopných zabijáků prostě nechápu. A ani superschopnosti hlavních hrdinů mě nepřesvědčily o tom, že by takovým vynalézavým vrahům mohli utéct. Hlavní postava je tak zoufale nesympatická, nad všechny povýšená, že kdyby skončila hned na začátku rozmačkaná pod náklaďákem, ulevilo by se mi. Navíc zápletka mi vůbec nezapadala dohromady. Přiznávám, že jsem ji nesledovala příliš pečlivě, ale i tak se mi zdálo podivné, že všemocné síly neumí chytit jednu rodinu a když už ji chytí, že ji nechají útéct.

Po přečtení jsem dala dvě hvězdičky, takže evidentně něco pozitivního jsem na knize našla, ale teď po měsíci už fakt nedokážu říct, co to bylo.

Podobné knihy: Dívka ve vlaku (Paula Hawkins)

Hodnocení: 

Markéta Lukášková - Vlaštovka v bublině

Milý čtenářský deníčku,

Lukášková mě opět zklamala. Samozřejmě, že je to čtivé a zábavné, ale jinak se o Vlaštovce nedá říct nic pozitivního.

zdroj: goodreads.com

Citát: A najednou, když jsem v břiše taky měla zárodek toho roztomilýho malýho chlupatýho něčeho, jsem to viděla jinak. Zvláštní bylo, že jsem nezačala jinak vnímat svět okolo sebe, ale začala jsem jinak vnímat sebe samu. Připadalo mi najednou, že plním důležitej úkol. Že moje tělo dělá něco záslužnýho, že to teď není jen nádoba na jídlo a pití a něco, co si devastuju cestou do hrobu, že teď je to schránka na zázrak. Připadala jsem si výjimečně a jinak.

Nejlepší scéna: Když Barbora leží v nemocnici a přestává vnímat svět. Její vjemy se mi zdály velmi autentické.

Nejhorší scéna: Průběh adopce Mikaela Michalem. Nevěřím, že budeme kdy dávat děti jen tak komukoliv.

Zásadní myšlenka: Mezigenerační dialog je užitečný.

Můj názor: Kromě toho, že mi čtení rychle uteklo, že autorka fakt zajímavě popsala cestu lidské mysli k zapomnění a zpátky a že občas měla celkem trefné postřehy o mateřství, mě častěji opravdu otravovala. Obtížně jsem rozlišovala Bářinu minulost a Magdinu současnost. To byl možná záměr, ale mě to rušilo. Přišlo mi, že některé věci časově nezapadají. Ať už to bylo kvůli věku a vývoji dětí, nebo jak během pouhých pěti let začali lidi brát kafe jako úplnou vzácnost a skoro si ho nepamatovali. A vůbec, spousta naznačených nápadů, jak by mohla budoucnost fungovat, se mi zdála za vlasy přitažená nebo zcela nedomyšlená a napříč knihou nekonzistentní. Možná to tak nebylo, ale rozhodně to tak působilo. A nakonec příběh... myslím, že mě ani jednou nepřekvapil. Ani jednou.

Ale majonéza k snídani je prý výrazně lepší, takže tu si jednou ještě ráda přečtu.

Podobné knihy: Losos v kaluži (Markéta Lukášková), Okamžiky štěstí (Patrik Hartl)

Hodnocení: 

Bianca Bellová - Jezero

Milý čtenářský deníčku,

když Jezero vyšlo, byla jsem vůči němu skeptická, dokonce i po tom, co vyhrálo Cenu Evropské unie za literaturu. Ale nedávno jsem četla Monu od stejné autorky a ta mě přesvědčila, že se k Jezeru musím vrátit.

zdroj: goodreads.com

Nejlepší scéna: Setkání hrdiny s matkou.

Nejhorší scéna: Lovecká výprava na ostrov s opuštěnou laboratoří.

Zajímavost o knize: Kromě evropské ceny získala i Magnesii Literu za Knihu roku. Prostředí je inspirováno Aralským jezerem.

Zajímavost o autorovi: Má sice feministické názory, ale nemá ráda tradiční feministky, podobně jako Camille Paglia.

Zásadní myšlenka: Rozbitá společnost zabíjí přírodu, umírající příroda mrzačí své obyvatele.

Něco pro mě nového: Dohledávala jsem si informace o Aralském jezeře a překvapilo mě, jak strašný je jeho osud.

Můj názor: Ta kniha je opravdu zvláštní. Nečetla se lehce. Druhá část, ve které si hlavní hrdina hledá své místo ve velkém městě, mě vyloženě drásala a chtěla jsem ji mít co nejrychleji za sebou. Byla jsem ráda, že pak se situace začala maličko zlepšovat a Nami mohl pokračovat v pátrání po své matce.

Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně, když je silný.

Podobné knihy: Mona (Bianca Bellová), Cesta (Cormac McCarthy)

Hodnocení: 

12/10/2021

Theo Addair - Muffin a čaj

Milý čtenářský deníčku,

typická romantika pro náctileté, kterou jsem vdechla na dovolené během jednoho dne.

zdroj: goodreads.com

Citát: Sobotní odpoledne našlo Kita na jeho posteli, se skicákem před sebou. Měkká tužka šustila po drobounkých nerovnostech čtvrtky a pomalu za sebou zanechávala kresbu dvou těl propletených v objetí. Bez obličejů, pochopitelně.

Nejlepší scéna: Vánoce u Kitovy rodiny

Nejhorší scéna: Bouda na Kita od jeho spolubydlícího.

Zajímavost o autorovi: Identifikuje se jako gender-fluid. Kromě romantických příběhů píše i fantasy.

Zásadní myšlenka: Láska vždy zvítězí nad šikanou a rodinnými odsudky.

Můj názor: Bavilo mě prostředí anglické internátní školy umístěné kdesi na českém venkově. Hlavní hrdinové byli sympatičtí, záporáci nesnesitelní a od knížky se nedalo odtrhnout ani v jednu ráno. Ale zároveň je to absolutně odpočinková literatura, ze které si kromě milých pocitů a dalšího nahlédnutí do duše mladých gayů neodnese čtenář nic. Další díl číst nebudu, kniha končí kapitolou po více než pěti letech a to dost vyspoiluje děj dalšího pokračování.

Podobné knihy: Nedej se (Rainbow Rowellová), Líbali jsme se (David Levithan)

Hodnocení: 

09/10/2021

Hana Lehečková - Svatá hlava

Milý čtenářský deníčku,

jméno Hany Lehečkové teď slýchávám ze dvou stran. Vydala nový román Poupátka, který to vypadá, že slaví nebývalý úspěch, a navíc se o ní mluví jako o autorce originálních knížek pro děti. Já jsem se teď dostala k její prvotině Svatá hlava a byla jsem mile překvapena.

zdroj.goodreads.com

Něco pro mě nového: Vhled do mysli člověka, který má problémy s vnímáním reality.

Můj názor: Opravdu mě bavil autorčin styl, který využíval kurzívu k odlišení dějových a myšlenkových částí, hrátky s typografií a celkově experimentální stavba textu, která ale nijak nenarušovala plynutí děje. Postava sama byla sice nesympatická, ale s jejím osudem jsem do určité míry soucítila.

Teď po delší době ve mně zůstalo už jen velmi málo, ale rozhodně přetrvává pocit, že šlo o knihu výjimečnou v české literatuře a jsem opravdu zvědavá na Poupátka a případné další romány pro dospělé, které autorka vydá.

Podobné knihy: Dívka, žena, jiné (Bernardine Evaristová)

Hodnocení: 05/10/2021

Lidmila Kábrtová - Koho vypijou lišky

Milý čtenářský deníčku,

Lidmila Kábrtová určitě patří mezi české literární talenty. Jsem ráda, že jsem si mohla přečíst její prvotinu, byla jsem nadšená a těším se, až si přečtu něco dalšího.

zdroj: goodreads.com

Citát: Mami krájí zeleninu do polévky. Mrkev, květák, pórek padá do hrnce. Voda bublá.
El se batolí pod stolem. Pevně chytí mami ručkama za nohu. Je jí s mami dobře.
„Nech mě být."
Zkusí to znovu. Má mami ráda.
„Řekla jsem, nech mě být," odstrčí ji mami. Ještě to zkusí mnohokrát.

Nejlepší scéna: Ta z citátu. Pokaždý, když tenhle úryvek čtu, mi to trhá srdce. Pokaždý, když tímhle způsobem odstrčim vlastní dítě, tak si na to vzpomenu a hned se k němu musím sklonit a poňuňat ho.

Zajímavost o knize: Každá kapitola má 50 slov a kniha samotná vznikala díky projektu Příběh na 50 slov (nebo tak nějak se jmenoval...).

Můj názor: Byla jsem hodně nadšená, nejen z příběhu, ale i stylu, který rozporcoval děj do kraťoučkých úryvků ze života El a chronologicky skládají obraz jejího života. Díky malému rozsahu jsem knihu vdechla během jediného dne.

Podobné knihy: Svatá hlava (Hana Lehečková)

Hodnocení: 

04/10/2021

Camille Paglia - Svobodné ženy, svobodní muži

Milý čtenářský deníčku,

další knížka z feministického rybníčku. Na rozdíl od nás v USA už za sebou mají pár desítek let nekritického feminismu a po celou tu dobu se proti němu Camille Paglia ostře vyhraňuje. Po přečtení knihy jsem musela určité svoje názory přehodnotit.

zdroj: goodreads.com

Citát: Nicméně svět zůstává divočinou. Cenou za moderní svobodu žen je osobní odpovědnost a sebeobrana.

Nejlepší scéna: Hned úvodní esej na téma znásilnění na schůzce, které se v USA stalo velkým tématem zejména pro univerzity, které pak přijímaly různá ustanovení, ve kterých si možná až příliš hrály na rodiče svých dospělých studentů. U nás teď rozhodně žhavé téma kvůli Dominiku Ferim.

Nejhorší scéna: Přibližně prostřední esej o ženském a můžském principu, kdy ten první neustále popisovala slovem "chtonický", tedy zemitý, záhadný, živočišný. Chápu, že autorka chtěla poukázat na neodiskutovatelné rozdíly mezi pohlavími, které většina feministek důsledně popírá, ale v téhle eseji se jí to moc nepovedlo.

Zásadní myšlenka: Ženy a muži jsou různí a nemá cenu popírat existenci typických vlastností či charakteristik. Na druhou stranu to neznamená, že diskriminace na základě těchto charakteristik je legitimní.

Něco pro mě nového: Není možné všechny kluky vychovat tak, aby se chovali jako gentlemani (samozřejmě to musí být ten ideální cíl, ke kterému směřujeme), ale je možné mnohem více holek naučit vycítit nebezpečné situace, vyhýbat se jim a vůbec se postarat sama o sebe. Právě třeba tak, že se neopijí na večírku s místním fotbalovým týmem. To je prostě nebezpečné stejně jako nerozhlédnout se na přechodu. Nebo budou připraveny na situaci, kdy na ně někdo hloupě pokřikuje na ulici, a budou mu to umět pěkně vrátit a neodnesou si z toho díky tomu žádné velké trauma.

Další názor, který mě zaujal, byl ten na pornografii a vůbec ženské tělo ve veřejném prostoru. Hodně obhajovala Madonnu, která svým tělem provokuje, ale zároveň je na ní vidět, že drží absolutní kontrolu nad tím, co ukáže. Opět si říkám, jak důležité je položit tuhle hranici správně, mezi tím, že mám krásné tělo a nebojím se ho ukázat, a tím dělat z něj hloupý objekt na plakátech v autoservisu.

Můj názor: Myslím si, že potřebujeme feministky, které prosazují rovnost ve všem, protože díky nim se situace hýbe dopředu a téma rovnoprávnosti se dostává do veřejného prostoru. Zároveň je osvěžující číst nějaký opačný názor, který je také feministický, ale mnohem více se soutředí na praktickou zkušenost a tím může spojit dosud na smrt rozhádané tábory feministek a konzervativců.

Bohužel v celkovém hodnocení nechci dát víc než tři hvězdičky, protože témata se často opakovala, prostřední dlouhá esej a nekolik následujících se skoro nedaly číst a navíc mi celkově vadilo uspořádání, které mi přišlo, že nejde ani chronologicky, ani po tématických okruzích.

Podobné knihy: Jak být ženou (Caitlin Moranová)

Hodnocení: 

Lucy Fricke - Dcery

Milý čtenářský deníčku,

u téhle knihy na mě padla pěkná čtecí krize. Ten pojem naprosto nesnáším, ale tentokrát skutečně dobře vystihuje moje pocity při čtení Dcer. Neměla jsem na ně náladu, nic už si z nich nepamatuju, ztrácela jsem se v postavách.

zdroj: goodreads.com

Citát: S každou novou životní fází stál člověk opět v Ikei, tam začínaly a končily všechny naděje, pomyslela jsem si. Všechno pořád znovu od začátku a potom párek v rohlíku.

Zásadní myšlenka: Můžeme se snažit, jak chceme, ale rodinu od sebe nikdy úplně neoddělíme.

Můj názor: Neměla jsem čas se do knížky pořádně začíst a neustále jsem zapomínala, kdo je kdo. Hrdinkám jsem moc nerozumněla, evidentně trpěly nějakou krizí, která mi podle popisu přišla, že musí být každému známá, ale nic ve mně nevyvolávala.

Podobné knihy: Ve skříni (Tereza Semotamová)

Hodnocení: